Tämä tekniikka perustuu rikkoutumattoman PPC-päällysteen sisällä olevaan UV-valoon, joka on ympäröity metallisella katalyyttipäällysteellä, (rhodium, titaani, kupari ja hopea). Prosessi pyrkii jäljittelemään ilmakehän omaa, auringonvalosta energiaa saavaa itsepuhdistusjärjestelmää. UV-valon vaikutuksesta katalyytti rikkoo molekyylien sidoksia, irrottaa elektroneja, pidättää ja irrottaa atomeja, varastaa muita elektroneja ja imee vesihöyryä. Se pyrkii muuttamaan ympärillään olevan ilman ulkoilman kaltaiseksi eli hapettamaan siinä olevat kaasut, homeet ja bakteerit hiilidioksidiksi ja vedeksi. Kaikki kennon tuottamat hapettajat ovat kaasumaisessa muodossa eikä ilmaan jää mitään kemikaalijäämiä.

RGF - Advanced Oxidation Technologies -teknologian läpimurto ei ole sen lopputuote (hydroperoksidit) vaan pikemminkin menetelmä, jolla se on saatu aikaan. RGF:n laitteiden luoma aktiivinen plasma on ryhmä oksidantteja, jotka tunnetaan nimellä hydroperoksidit. Hydroperoksidit ovat olleet luonnollinen osa ympäristöämme 3,5 miljardia vuotta. Hydroperoksideja muodostuu ilmakehään aina, kun seuraavat kolme komponenttia ovat läsnä: epästabiilit happimolekyylit, vesihöyry ja energia (sähkömagneettinen).