Kosteusvaurio (sädesieni)

Kosteusvaurio (sädesieni)

Kosteusvauriot (sädesieni)

Puhuttaessa sisäilmaongelmasta on syytä erittäin tarkkaan tiedostaa, onko ongelma peräisin ilmanvaihdon johdosta syntyvästä ongelmasta vai onko kyseessä kosteusvaurio ja sen mukana tuoma sädesieni.

Ilman näkyvää kosteusvauriota tai selkeää rakennusvirhettä yleisin ongelman aiheuttaja on toimimaton ilmanvaihto. Tämä liittyy monta kertaa paine-eroihin, eli siihen, että rakenteiden kautta pääsee epäpuhtauksia sisäilmaan tai ilmanvaihtokoneissa käytettyihin äänenvaimentimiin, jotka on tehty mineraalivillasta. Toinen hyvin yleinen haitan aiheuttaja on KY-5 sinistymisen estoaine, jota käytettiin lähes kaikessa puurakenteissa 1990- luvulle asti. Tehokkain keino tällaisissa tapauksissa on laittaa ensimmäisenä ilmanvaihto kuntoon.

On kuitenkin paljon sellaisia kohteita missä ongelman aiheuttaa suoraan kosteusvaurio. Sädesientä toiselta nimeltään, aktinomykeetti eli aktinobakteeria pidetään kosteusvaurio -indikaattorina sen harvinaisuuden johdosta sisäilmassa.

Sädesieni tarvitsee kosteutta, lämpöä ja ravintoa kasvaakseen. Aktinobakteeri voi säilyä kauankin ´´hengissä´´ ja odottaa otollisten olosuhteiden kehittymistä. Tästä syystä kosteusvaurion sattuessa on syytä tehdä puhdistus kuivauksen aikana ja varmistaa, ettei uusien pintamateriaalien väliin jää epäpuhtauksia.

PHI-tekniikalla voidaan kuivauksen aikana puhdistaa pintamateriaaleja eikä työt keskeydy, kuten otsonoinnin aikana. PHI-tekniikalla voidaan pitää sisäilma puhtaana myös sen aikaa, kunnes korjaukset ovat valmiit, mutta vaurioituneet rakenteet on syytä korjata aina mahdollisimman nopeasti.

Lisätietoa sädesienestä saat sisäilmayhdistyksen ja hengitysliiton sivuilta.